Literature / Ədəbiyat / ادبیات

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Poetry / Şeir / شعر

Seyyed Mohammad Hossein Behjat Tabrizi / (1906 – September 18, 1988)

Seyid Məhəmmədhüseyn Behcəti Təbrizi /

سید محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) http://turkisheer.arzublog.com/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C+%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%84%D8%B1/1