Birds / Quşlar /قوش‌لار

Quş Nədir?

Quşlar onurğalıların ön ətrafları qanad şəklində olan lələkli, yumurtlayan, istiqanlı bir heyvandır. Bir dimdiyi, iki ayağı və iki qanadı var.


Birds-Classification / Quşlar- Cərgələndirmə / قوشلار- جرگه ‌لندیرمه

Scientific Name / Bölüm Adı / بؤلۆم آدی

 1. Passeriformes / Sərçəkimilər /سرچه کیمیلر

 2. Charadriiformes / Çovdarçıkimilər / چوْدارچی کیمیلر

 3. Falconiformes / Qızılquşkimilər /قیْزل‌ قوش کیمیلر

 4. Anseriformes / Qazkimilər / قاز کیمیلر

 5. Gruiformes / Durnakimilər / دورنا کیمیلر

 6. Ciconiiformes / Leyləkkimilər / لئیلک کیمیلر

 7. Gaviiformes / Qaqarkimilər /قاقار کیمیلر

 8. Columbiformes / Göyərçinkimilər / گؤیرچین کیمیلر

 9. Piciformes / Ağacdələnkimilər / آغاج دلن کیمیلر

 10. Galliformes / Toyuqkimilər / توْیوق کیمیلر

 11. Strigiformes / Bayquşkimilər / بایقوش کیمیلر

 12. Coraciiforms / Rakşikimilər / راکشی کیمیلر

 13. Podicipediformes / Maygülükimilər /مای‌ گۆلۆ کیمیلر

 14. Pelecaniformes / Qutankimilər / قوتان کیمیلر

 15. Apodiformes / Uzunqanadkimilər / اوزون‌ قاناد کیمیلر

 16. Cuculiformes / Quququşukimilər / قوقو قوشو کیمیلر

 17. Caprimulgiformes / Keçisağankimilər /کئچی ‌ساغان کیمیلر

 18. Phoenicopteriformes / Qızılqazkimilər /قیْزل‌ قاز کیمیلرAlt Cergelər / آلت جرگه ‌لر

 1. Psittaciformes / Tutuquşukimilər / کیمیلر توتوقوشو

 2. Struthio camelus / Devequşukimilər /دوه‌ قوشو کیمیلر

 3. Spheniscidae Bonaparte / Pinqivinkimilər /پینقیوین کیمیلر
Passeriformes / Sərçəkimilər /سرچه کیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Alaudidae /Torağaylar / توْراغایلار

 2. Paridae / Arıquşlar / آری‌ قوشلار

 3. Hirundinidae / Qaranquşlar /قارانقوش لار

 4. Motacillidae / Çaydaçapanlar / چایدا چاپانلار

 5. Laniidae / Alaçöhrələr / آلا چؤهره ‌لر

 6. Sylviidae / Silvilər / سیلوی‌ لر

 7. Muscicapidae / Milçəkqapanlar / میلچک قاپانلار

 8. Fringillidae / Vüroklar / وۆروْکلار

 9. Emberizidae / Vələmir quşları / وَلَمیرقوشلاری

 10. Sittidae / Sittalar / سیتتا لار

 11. Sturnidae / Sığırçınlar / سیْغیْرچیْن‌لار

 12. Turdidae / Qaratoyuqlar / قاراتوْیوقلار

 13. Ploceidae / Toxucu quşlar /توْخوجو قوشلار

 14. Corvidae / Qarğalar /قارغالار

 15. Certhiidae / Süzərlər / سۆزرلر

 16. Oriolidae / Sarıköynək / ساری کؤینک

 17. Paradisaeidae / Cənnət quşları / جنّت قوشلاری


Images / Görüntülər / گؤرۆنتۆلر

Sparrow / Dam Serçəsi /دام سرچه ‌سی

By Andrew Butko https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1263421

Lark / Torağay / توْراغای (توْیغار)

By Daniel Pettersson https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1722926

Greater hoopoe-lark / Hüdhüd torağay /هۆدهۆد توْراغای

By Sumeet Moghe https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50218040

Swallow / Martin / / Qaranquş قارانقوش / قللم قوش (تبریز یؤره‌سینده) / بوْزقاناد / دال بوْز/ دال بیزه / چیل چیل

Kırlangıç Istirahat Kuş - Pixabay'de ücretsiz fotoğraf


شهر قارانقوشو/ House martin / Şeher qaranquşu

Photo no. 14221b © Alex Auer, Czech Republic, Moravia, May 2010Hirundo rustica / Kend qaranquşu / کند قارانقوشو

By I, Malene, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20612


Nightingale / Bülbül / بۆلبۆل

By Vogelartinfo https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12915842Nightingale / Güneybülbülü

گونئی بۆلبۆلۆ /

By Orchi https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=503659


/ Nightingale nest / Bülbül yuvası

بۆلبۆل یوواسی

https://t.me/s/Kandimiz24?before=111


Pipit / İncir quşu /اینجیر قوشو


Rosy starlin / Ala sığırçın /

آلا سیْغیْرچیْن‌


بایرام قوشو/ سیْغیْرچیْن‌ /Starling / Sığırçın

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=585325


Thrush / Qara toyuq / قارا توْیوق


Gray crow / Ala qarqa/ Boz qarqa / بوْز قارغا / آلا قارغا


Western jackdaw / Qarqa / Dolaşa / قارغا / دوْلاشا


Common Raven /Qarqa / قارغا


Rook / Qara / Zaqça / زاغچا / قارغا


Chough / Daq qarqası / داغ قارغاسی


Magpies / Qəcələ / Sağsağan / ساغساغان / قَجه‌له


Magpies / Qəcələsi / قَجه‌لسی (کلئیبر و قاراداغ بؤلگه‌ سی)


Blue jay /Adi mavi zığ-zığ / ماوی آلا قارغا / عادی ماوی زیغ زیغ

By DickDaniels (http://carolinabirds.org/) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18267598


Saxicola / Çəkçəki / چکچکی


Rufous-tailed scrub robin / Pas rengli çalı qızıl gərdani / پاس رنگلی چالی قیْزل ‌گردانی


Wagtail / Quyruq sallayan / قویروق ساللایان


Waxwings / Ardıc quşu / آردیْج قوشو


Finch / Finç / فینچ


Nutcrackers / Fındık qıran / فیْندیْق قیران


Ploceidae / Toxuyucu quş / (توْخویوجو قوش)


Canary / Sarı Bülbül / ساری بۆلبۆل


Robin / Nar bülbülu / نار بۆلبۆلۆ / گزرگی قارا توْیوق

By Dori -, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3702107


Cardinal / Kardinal quşu /

کاردینال قوشو


Eurasian golden oriole / Bayağı sarı asma / بایاغی ساری آسما

BY-SA https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29221


Treecreeper / Süzərlər / سۆزَرلر


Charadriiformes / Çovdarçıkimilər / چوْودارچی کیمیلر (یاغمور قوشلاری)

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Burhinidae / Pərttəgözlər /پرتته گؤزلر

 2. Pedionomidae / Avstraliya səyyahları / آوسترالیا سیّاحلاری

 3. Scolopacidae / Tənbəlcüllütlər /تنبل جۆللۆت ‌لر

 4. Chionididae / Ağ çovdarçılar / آغ چوْودارچیلار

 5. Rhynchopidae / Sukəsənlər / سوکَسَن ‌لر

 6. Thinocoridae / Buxaqlı qaçağanlar / بوخاقلی قاچاغانلار

 7. Sternidae / Susüpürənlər / سوسۆپۆرنلر

 8. Haematopodidae / Sağsağanı alacüllütlər / ساغساغانی آلاجۆللۆت ‌لر

 9. Pluvianellidae / Magellan çovdarçıları / ماگئللان چوْودارچیلاری

 10. Phalaropodidae / Üzərçələr / اۆزَرچه ‌لر

 11. Stercoraridae / Sahil qağayıları / ساحیل قاغاییلاری

 12. Dromadidae / Xərçəngəoxşar çovdarçılar / خرچنگه اوْخشار چوْودارچی

 13. Charadriidae / Çovdarçılar / چوْودارچیل

 14. Ibidorhynchidae / Oraqdimdiklər / اوْراق دیمدیکل

 15. Glareolidae / Haçaquyruqlar / هاچاقویروقلا

 16. Turnicidae / Üçbarmaqlar / اۆچ‌ بارماقلا

 17. Rostratulidae / Rəngbərəng tənbəlcüllütlər / رنگ-به-رنگ تنبل جۆللۆت ‌لر

 18. Laridae / Qağayıkimilər / قاغایی‌ کیمیلر

 19. Alcidae / Təmizçilər / تمیزچیل

 20. Recurvirostridae / Bizdimdiklər / بیز دیمدیکل

 21. Jacanidae / Yakanlar / یاکانلار


Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Caspian tern / Xəzer Susüpürəni / خزر سو سۆپۆره ‌نی

By Mdf https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2050840Larus / Qağayı / قاغایی

By Dschwen https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=386875Avocet / Dimdik qılınç / دیمدیک قیلینج

By Andreas Trepte https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10610115


Curlews / İri dimdik / ایری دیمدیک

By Alan D. Wilson, www.naturespicsonline.com


Turnstone / Daşçevirən / داش چئویرن

By Davefoc https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8092193


Greater sand plover / Böyük dimdik bözca / بؤیۆک ‌دیمدیک بوْزجا

By Chung Kiu, Ryan Cheng from Hong Kong https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9387625


Sandpiper / Tənbəlcüllüt / تنبل جۆللۆت

Mdf, edited by Fir 0002 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3257566


Calidris / Qum cüllütü / قوم جۆللۆتۆ

By Jan van de Kam https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5786007


Oystercatcher / Ala cüllüt / جۆللۆت آلا

By JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8725591


Skimmer / Sukəsən / سوکَسَن

By Charles J Sharp https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43958377


Woodcock / Çiling dimdik /

چیلینگ دیمدیک

By Ronald Slabke https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5703078Sandwich tern / Elvan burun su süpürən /

الوان بورون سو سۆپۆرن


Eurasian stone-curlew / Bayaği pərttəgöz /

بایاغی پرته گؤز


By Juan Emilio from Las Palmas de Gran Canaria, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25499362


Black-winged Stilt / Caydaqcüllüt / جایداق جۆللۆت

By J.M.Garg https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2840189


Northern lapwing / Çibiş bibikinə / چیبیش بی‌بی‌ کینه

By Andreas Trepte - CC BY-SA 2.5 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32486411


Cream-colored courser / Çöl qoşarı / چؤل قوْشاری

By Shah Jahan https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8424636


Broad-billed sandpiper / Qaraca lilcüllüt / قاراجا لیل جۆللۆت

By Hans Norelius from Älvsjö, Sweden https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74646084

Grey plover / Xallı qonurqanad / خاللی قوْنورقاناد

By © Hans Hillewaert https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15256156


Puffin/ Deniz papağanı / دنیز پاپاغانی

Tomi - Copied from Italian Wikipedia https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20481Falconiform / Qızılquşkimilər / قیزل‌ قوش کیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Sagittariidae / İlancıllar / ایلانجیل‌لار

 2. Pandionidae / Qaraquşular / قارا قوشلار

 3. Falconidae / Qızılquşlar / قیزل‌ قوشلار

 4. Accipitridae / Qırğılar / قیرغی‌لار


Images/ Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Bald eagle / Ağ baş qartal / آغ ‌باش قارتال

By Andy Morffew from Itchen Abbas, Hampshire, UK https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81088329


Golden eagle / Ley / Berqut / Çalağan /

بئرقوت / لِئی / چالاغان

By Jarkko Järvinen - Flickrhttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44848627


Hen harrier \Tuygun/ Tarla belibağlısı / Sonqur / سوْنقور / تارلا بئلی ‌باغلیسی / تویگون

By Kositoes https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7656011Long-legged buzzard / Çöl sarı /

چؤل ساری / قیزل شاهین

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=567320


Northern goshawk / Quzuqapan / Şahbaz

قوزو قاپان / شاهباز

By Norbert Kenntner, Berlinhttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1062838


Levant sparrowhawk / Yoz atmaca / یوْز آتماجا

By Lajos.rozsa https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48287384


Blackbird / Osprey / Çay qaraguşu / چای قاراقوشو

By Psylexic https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2520233


Common buzzard / Bayağı şahin/Sari gepe /

بایاغی شاهین / ساری گپه (قاراداغ بؤلگه ‌سی)

https://t.me/s/Kandimiz24?before=111


Common Buzzard / Bayağı şahin / بایاغی شاهین

By Loz (L. B. Tettenborn) ، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3544911


Barbary falcon / Qızıl toğan / Doğan /

دوْغان / قیزیل توْغان

By Jjron - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3431027


Vulture / Aq baba/ Ləşyiyən /Dana qaldıran/ Leş qartalı / Gəcir /

لئش قارتالی / دانا قالدیران / لئش ‌یئیَن / آغ بابا قجیر /

https://scitechdaily.com/vultures-carry-microorganisms-that-can-cause-disease-in-humans-but-do-they-put-human-health-at-risk/


Merlin / Ördəktutan qızılquş /

/ توْرومتای / اؤردک توتان قیزیل قوش

By Raj Boora from Edmonton, Canadahttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4160910

Lanner falcon / Laçin /Bıyıqlı qızılquş /

لاچیْن / بیغلی قیزیل قوش

By Alatair Rae https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1638720


Saker falcon / Balban / Ütəlgi qızılquş /

بالابان / اۆتَلگی قیزیل ‌قوش

By Bohuš Číčel https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12769362


Black Kite / Qara çalağan / قارا چالاغان

By Yathin S Krishnappa https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21406712


Eurasian hobby / Qaragöz qızılquş /

/ قاراگؤز قیزل‌ قوش

By Mike Prince from Bangalore, India https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62046802


Red-footed falcon / Kərkincək qızılquş

/ کرکینجَک / قیزل‌ قوش

By Jutta Luft - Jutta Luft https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5683692


Common kestrel / Bayağı kerkenez / بایاغی کَرکَنَز


Anseriformes / Qazkimilər /قازکیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Anatidae / Ördəklər / اؤردک ‌لر

 2. Anseranatidae / Yarımpərdəayaq qaz / یاریم پرده ‌آیاق قاز

Native ducks / Yərliördeklər /یئرلی اؤردک لر


 1. White-headed duck / Ağbaş ördək / Göydimdik / آغ ‌باش اؤردک / گؤی دیمدیک

 2. Crested duck / Kəkili ördək / ککیللی اؤردک

 3. Greater scaup / Qarabaş ördəği / قاراباش اؤرده‌ یی

 4. Goose / Quba / qaz / قوبا / قاز

 5. Pintail / Qil quyruq / biz quruq / قیل ‌قویروق / بیز قویروق

 6. .......... / Aynalı ördək / آینالی اؤردک

 7. Wild duck / Çöl ördəği / چؤل اؤرده ‌یی

 8. Ferruginous duck / Ağgöz qaraördək / آغ‌ گؤز قارا اؤرده‌ یی

 9. Marbled duck / Yaz ördeği / mərmər cürə / یاز اؤرده ‌یی / مرمرجوره

 10. ......... / Qüləyən quş / گوله ‌ین قوش

 11. Eurasian teal / Fitləyən cürə / فیتلَیَن جۆرهImages / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Northern shoveler / Enlidimdik ördək / ائنلی ‌دیمدیک اؤردک

By Andreas Trepte https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15010945


Mallard / Yaşılbaş ördək / ياشيل ‌باش اؤردک

By Andreas Trepte ، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=546395


Common shelduck / Suna / ala ördək /

آلا اؤردک / سوْنا

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67407


Ruddy shelduck / Qırmızı anqut / قیرمیزی آنقوت

By Michael Gäbler، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8389466


Common pochard / Qırmızıbaş dalğıc /

قیرمیزی‌باش دالغیج

By Martien Brand - https://www.flickr.com/photos/28820410@N03/3321453455/ https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7257724


Greylag goose / Boz qaz /بوْزقاز

By Jdforrester https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26109Eurasian teal / Fitləyən cürə / فیتلَیَن جۆره

By Koshy Koshy from Faridabad, Haryana, India - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26318449


Crested duck / Kekili ördək /

ککیللی اؤرد ک

Par Steven G. Johnson — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10994949


Gruiformes / Durnakimilər /دورنا کیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Aramidae / Sığırçı durnalar / سیغیرچی دورنالار

 2. Otididae / Doydaqlar /دوْیداقلار

 3. Gruidae / Durnalar / دورنالار

 4. Rhynochetidae / Kaqular / کاقولار

 5. Heliornithidae / Pəncəayaqlar / پنجه‌ آیاقلار

 6. Rallidae / Sufərələri / سو فرَلَری

 7. Cariamidae / Seriemlər /سئری‌ائم ‌لر

 8. Psophiidae / Balabansəslər / بالابان ‌سسلر

 9. Eurypygidae / Günəş vağları / گۆنش واغلاری

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Eurasian Coot / Qaşqaldaq / قاشقالداق

By Axel Mauruszat https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=930893

Moorhen / Qamişliq toyuğu /قامیشلیق توْیوغو

By U.S. Fish and Wildlife Service - from U.S. Fish and Wildlife Service (http://images.fws.gov) part of the full image ، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=171121

Grey Crowned Crane / Durna / دورنا

By © Francis C. Franklin https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31944108

Common crane / Boz durna /

بوْز دورنا

By Andreas Eichler, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77340649

Little bustard / Bəzgək / بَزگَک

By Francesco Veronesi https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72739189

Great bustard / Dovdaq / دوْداق

By Andrej Chudý from Slovakia https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39987827

Western swamphen / Sultan toyuğu / سولطان توْیوغو

By J.M.Garg https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6501916

Ciconiiformes / Leyləkkimilər / لئیلک کیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Ardeidae / Vağlar / واغلار

 2. Cochleariidae / Lotkadimdiklər / لوْتکا دیمدیکلر

 3. Scopidae / Çəkicbaşlar / چکیج ‌باشلار

 4. Ciconiidae / Leyləklər / لئیلک ‌لر

 5. Balaenicipitidae / Balinabaşlar / بالینا باشلار

 6. Threskiornithidae / İbislər / ایبیس‌ لر

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Black stork / Qara leylək / قارا لئیلک

By Chris Eason - originally posted to Flickr as Black Storks https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6489838

Stork / Leylan quşu/ leylək /

لئیلک / لئیلان قوشو

By Dcabrilo https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4675672

Great egret / İri ağ vağ / ایری آغ واغ

By Googie man at the English Wikipedia https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10552518

Purple heron / Kürən vağ / کۆرَن واغ

By Shantanu Kuveskar https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94996249

Northern storm petrel / Fırtına quşu / فیرتینا قوشو

By Patrick Coin (Patrick Coin) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2321133

Sandgrouse / Bağrıqara / باغری قارا

By Marie de Carne https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5886435

Albatross / Albatros / آلباتروْس

By Jlfutari https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3431606

Gaviiformes / Qaqarkimilər / قاقار کیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Gaviiformes / Qaqar / قاقار

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Loon / Qaqar / قاقار / دالقیچ قوشو By Carley, Curtis https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3005095


Columbiformes / Göyərçinkimilər / گؤیرچین کیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Columba livia / Çöl göyərçini / چؤل گؤیرچینی

 2. Columba oenas / Xırda meşe göyərçini / خیردا مئشه گؤیرچینی

 3. Columba palumbus / Alabaxta / آلاباختا

 4. Streptopelia decaocto / Yaxalıqlı qurqur / یاخالیق‌‌ لی قورقور

 5. Streptopelia senegalensis / Xırda qur-qur / خیردا قورقور

 6. Streptopelia turtur / Adi qurqur / عادی قورقور

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Pigeon / Alabaxta / Göyərçin /

گؤیرچین / آلاباختا

By JJ Harrison https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76303727


Rock dove / Yahı / Çöl göyərçini /

یاهی / چؤل گؤیرچینی

BY-SA https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=595017


Eurasian collared dove / Yaxalıqlı qurqur /

یاخالیقلی قورقور

By Adrian Pingstone - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65491


Eurasian bittern / Böyük danquşu / بؤیوک دان قوشو

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35654402


Dove / Qumru / قومرو

Public Domain, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=10782769


European turtle dove / adi qurqur / عادی قورقور

By Ulrich Prokop (Scops) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1188873


Piciformes / Ağacdələnkimilər / آغاج ‌دلن کیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Bucconidae / Qulələklər / قو لَلَکلر

 2. Galbulidae / Yakamarlar /یاکامارلار

 3. Capitonidae / Saqqallılar /ساققاللی‌لار

 4. Indicatoridae / Balgöstərənlər / بال گؤسترن ‌لر

 5. Lybiidae / Afrika saqqallıları / آفریقا ساققاللی‌لاری

 6. Megalaimidae / Asya ağacdələnləri / آسیا آغاج‌ دلن‌ لری

 7. Picidae / Ağacdələnlər / آغاج ‌دلن‌ لر

 8. Ramphastidae / Tukanlar / توکانلار

 9. Semnornithidae / Tukanağacdələnlər / توکان آغاج ‌دلن ‌لر

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Woodpecker/ Ağacdələn / آغاج ‌دلن

By Slawomir Staszczuk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4288792


Galliformes / Toyuğkimilər / توْیوق کیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Phasianidae / Qırqovullar / قیرقوْووللار

 2. Numididae / Firəngtoyuğukimilər / فیرنگ توْیوغوکیمیلر

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Partridge / Kəklik / Çobanyastığı

/ کهلیک / ککلیک

By Mdf at the English language Wikipedia, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=392858

Partridge nest / Kəklik yuvası / ککلیک یواسی

https://t.me/s/Kandimiz24?before=111

Guineafowl / Beçtoyuğu / بِئچ توْیوغو

By eboy https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2205354

Turkey Həşterxan / Hinduşka / Hind toyuğu /هیندوشکا / هیند توْیوغو هشترخان /

By Dimus https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1429864

Quail / Bildirçin / بیلدیرچین

By Guérin Nicolas (messages) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5126533

Quail nest / Bildirçin yuvası / بیلدیرچین یوواسی

https://t.me/s/Kandimiz24?before=111

See-see partridge / Bayaği qum kəkliği / بایاغی قوم ککلییی

By Dûrzan cîrano https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11087474

Rooster / Cock / Daraq baş / Xoruz /

خوْروز / داراق‌‌باش

By Remi Jouan https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3818829

Hen / Anac / Toyuğ / توْیوق / آناج

Fir 0002 flag staf fotos https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=136217

Francolin / Adi turac / توراج

By Tony Hisgett from Birmingham, UK https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8742756

Common pheasant / Adi qırqovul / عادی قیرقوْوول

By Gary noon https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4077294


Peacock / Tovuz / توْووز

By Nihaljabinedk https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71572763


Strigiformes / Bayquşkimilər /بایقوش کیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Strigidae / Bayquşlar və ya əsl bayquşlar / بایقوشلار ویا اصل بایقوشلار

 2. Tytonidae / Alabayquşlar / آلا بایقوشلار


Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Owl / Bayquş / بایقو/ بایقوش

By Athene_noctua https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14013291


Barn Owl / Ala bayquş / آلا بایقوش

By Peter Trimming from Croydon, England https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15975742


Long-eared owl / Qulaqlı bayquş / قولاقلی بایقوش

By Sascha Rösner, 18 Jan 2005 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72091


Eurasian eagle-owl / Yapalaq / Puhu / پوهو/ یاپالاق

Fotoğraf: Softeis https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29558


Little owl / Dam xarabaçılı / دام خاراباچیلی

By Arturo Nikolai from Galicia, Spain https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3969785
Coraciiforms / Rakşikimilər /راکشی کیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Alcedinidae / Zərricələr / زرّیجه ‌لر

 2. Brachypteraciidae / Torpaq rakşiləri / توْرپاق راکشیلری

 3. Coraciidae / Əsl rakşilər / اصل راکشیلر

 4. Meropidae / Qızlarquşular / قیزلارقوشولار

 5. Momotidae / Momotlar / موْموْتلار

 6. Todidae / Todilər / توْدیلر

 7. Leptosomatidae / Kurollar / کوروْل‌لار

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Bee-eater / Arı utan / Arı qapan / Murad quşu / Qırmızı baş /Alnı Qara / Ala Cəhrə

موراد قوشی / آری قاپان / آری اوتان / آلاجَهره / آلنی قارا / قیرمیزی باش

By Jason Thompson Red-bearded Bee-eater (Female) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30790750


European bee-eater / Qızılı qızlarquşu /

Ərik quşu /قیزیلی قیزلار قوشو / اریک قوشو

By William Kreijkes - Yükləyənin öz işi, CC BY-SA


Roller / Gök kuzgun / گؤک کوزگؤن

By Sammy Sam - Picasa Web Albums https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10667184


European roller / Dra-dra göycəqarğa / Gök kuzgun / درا-درا قؤیجه قارغا / گؤک کوزگؤن

By Charles James Sharp - sharpphotography.co.uk https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81872268


Hoopoe / Bubbu / Kekil daraq / Şana pipik /

شانا پيپیك / ككيل داراق / بوب بو

By Dûrzan cîrano https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10009815


Kookaburra / Daslu / داسلو

By Brisbane City Council - Kookaburr https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23625482


Podicipediformes / Maygülükimilər / مایگولو کیمیلر

Images /گؤرۆنتۆلر / Görüntülər

Horned grebe / Qırmızıboyun maygülü / قیرمیزی‌بوْیون مای‌گۆلۆ

By Ekaterina Chernetsova (Papchinskaya) from Saint-Petersburg, Russia https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92631961


Grebe / Maygülü / مای گۆلۆ

By kat+sam from Beaverton OR, USA https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12895651
Pelecaniformes / Qutankimilər / قوتان کیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Anhingidae / İlanboyunlar / ایلان بوْیونلار

 2. Pelecanidae / Qutanlar / قوتان‌لار

 3. Phalacrocorax / Qarabatdaq / قارا باتداق

 4. Sulidae / Sümsük quşukimilər / سۆمسۆک قوشو کیمیلر

Images/ Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Pelican / Qutan / Dolçalı / دوْلچالی / قوُتان

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7605391


Spoonbill / Ərsindimdik / ارسین دیمدیک

By fir 0002flagstaf fotos https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7202307


Cattle egret / Siğır baliqcili / سیغیر بالیقجیلی

By Atamari، CC BY-SA https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2475400


Shoebill / Başmaq dimdikli leylək /

باشماق دیمدیک ‌ لئیلک

CC BY-SA https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1952255


Great cormorant / Böyük qarabatdaq /

بؤیوک قاراباتداق

JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9761097


Apodiformes / Uzunqanadkimilər / اوزون قاناد کیمیلر

Scientific Name / Alt Bölüm Adı / آلْت بؤلۆم آدی

 1. Apodidae / Uzunqanadlılar / اوزون قانادلیلار

 2. Hemiprocnidae / Kəkilli uzunqanadlar / ککیللی اوزون قانادلار

 3. Trochilidae / Kolibrilər / کوْلیبری‌ لر

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Hummingbird / Sinək quşu / سینَک قوشو

By Charles J Sharp sharpphotography, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12374160
Cuculiformes / Quququşukimilər / قوقو قوشو کیمیلر

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Common cuckoo / Bayağı ququ / بایاغی قوقو

By Vogelartinfo https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13124695


Caprimulgiformes / Keçisağankimilər/ کئچی‌ساغان کیمیلر

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

European nightjar / Çoban aladan / Keçi sağan / کئچی‌ساغان / چوْبان آلادان

Dûrzan cîrano https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11116145


Phoenicopteriformes / Qızılqazkimilər / قیزل‌ قاز کیمیلر

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Flamingo / Paxlan / Qızılqaz / قیزیل ‌قاز (پاخلان)

By Valdiney Pimenta ، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6233369


Psittaciformes / Tutuquşukimilər / توتوقوشو کیمیلر

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Cockatiel / Sültan quşu / سولطان توتو قوشو

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=281009

Kakapo / Kakapo / کاکاپوْ

CC BY-SA https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59506

Parakeet / Dalğalı tutuquşu

/ دالغالی توتوقوشو

By Benjamint444 GFDL https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21993737

Parrot / Mələnqu / Tutuquşu / توتوقوشو / ملنقو

By Benjamint444 - Own work, GFDL https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9746657

Struthio camelus / Devequşukimilər / دوه قوشو کیمیلر

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Ostrich / Dəvə quşu / دوه‌ قوشو By Yathin S Krishnappa ، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38145796


Spheniscidae Bonaparte / Pinqivinkimilər / پینقیوین کیمیلر

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Penguin / Pinqivin / پینقیوین By Photo © Samuel Blanc, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4164299


Bird Anatomy / Quş anatomisi/ قوش آناتوْمیسی

1-Crown / Təpə / تَپه / ککیل

2-Eye / Göz /گؤز

3-Nostril / Burun deliği / بورون دلیغی

4-Beak / Dimdik / دیمدیک

5-Jowl / Buxax / Qıdıq / بوخاق (قیدیق)

6-Breast / Döş / دؤش

7-Wing / Qanad / قاناد

8-Flank / Böğür / بؤیۆر

9-Belly / Qarın / قارین

10-Thigh / Bud / بود

11-Leg / Qıç / قیچ

12-Claw / Caynaq / Pəncə / جایناق / پنجه

13-Vent / Göt / گؤت

14-Under tail feathers / Quyruq altı lələkləri / قویروق آلتی للکلری

15-Tail / Quyruq / قویروق

16-Tail feathers / Quyruq üstü lələkləri / قویروق اوستو للکلری

17-Rump / Dümsük / دۆمسک

18-Back / Arxa / آرخا

19-Nape / Boyun arxası / بوْیون آرخاسی

20-Head / Baş / باش


Types of Beaks / Dimdik Türləri / دیمدیک تۆرلری

1- Nectar feeder / Nektarçi / نئکتارچی

2- Insectivore / Böcekçi / حشره / بؤجَکچی

3- Granivore / Toxumçu / توْخومچو

4- Specialist seed eater / Toxumqırıcı / توْخوم قیریجی

5- Fishing / Dalıcı balıqçı / دالیجی بالیقچی

6- Netting / Toplayacı / توْپلاییجی

7- Filter feeding / Süzücü /سۆزۆجۆ

8- Surface probing / Üzeyiqarıştırıcı / اۆزئی قاریشدیریجی

9- Probing / Qarıştırıcı / قاریشدیریجی

10- Surface skimming / Sukəsən / سو کسن

11- Raptor / Ovçu /Yırtıcı / اوْوچو / ییرتیجی