Domestic Animals / Əhli Heyvanlar /اهلی حئیوانلار

Parts of a Cow / İnəyin Bədən Bölükləri/ اینه‌یین بدن بؤلۆکلری


  1. Back or loin / Bell / بئل

  2. Withers / Çiyin başı / چییین باشی

  3. Ear / Qulaq / قولاق

  4. Horn / Buynuz / بوینوز

  5. Forehead / Alın / آلین

  6. Eye / Göz /گؤز

  7. Nostri / Burun deliği / بورون دلیگی

  8. Muzzle / Ağız burun / آغیز بورون

  9. Neck / Boyun / بوْیون

  10. Dewlap / Boyun altı / بوْیون آلتی

  11. Shoulder / Çiyin / چیین

  12. Brisket / Döş / دؤش

  13. Forearm / İncik / اینجیک

  14. Knee / Diz / دیز

  15. Hoof / Toynaq / توْیناق

  16. Dewclaw / Kör barmaq / کوْر بارماق

  17. Chest floor / Döş yanları / دؤش یانلاری

  18. Elbow / Dirsək / دیرسَک

  19. Fore udder / Məmə / ممه

  20. Teat / Məmə başı / ممه باشی

  21. Toes / Dırnaq / درناق

  22. Heel / Topuk / توپوک

  23. Cannon / Paça / پاچا

  24. Hock / Diz içi / دیز ایچی

  25. Stifle / Diz boğumu / دیزبوغومو

  26. Switch / Quruq püskülü / قویروق پۆسکۆلۆ

  27. Flank / Böyür /بؤیور

  28. Thigh / Bud / بود

  29. Tail / Quyruq / قویروق

  30. Pin / Quyruq soxumu / قویروق سوْخومو

  31. Hook / Omba / اوْمبا

  32. Thurl / Qıç oynağı / قیچ اوْیناغی


Parts of a Horse / Atın Bədən Bölükləri / آتین بدن بؤلۆکلری

  • Heel / Daban / دابان

  • Toe / Dırnaq / دیرناق

  • Coronet / Toynağın üstü / تویناقین اوستو

  • Wall / Toynağın qabağı / تویناقین قاباغی

  • Bulb / Kör barmaq / کوْر بارماق / یان بارماق


  1. Forelock / Kəkil / ککیل

  2. Forehead / Alın / آلین

  3. Bridge of nose / Burun üstü /بورون اۆستو

  4. Nostril / Burun dəliği / بورون دلیگی

  5. Muzzle / Ağız burun / آغیز بورون

  6. Lower lip / Alt dodaq / آلت دوداق

  7. Under lip / Dodaq altı / دوداق آلتی

  8. Chin groove / Çənə oyuğu / چنه اوْیوغو

  9. Throat latch / Boqaz qayışı / بوْغاز قاییشی

  10. Point of shoulder / Çiyin / چییین

  11. Chest / Döş / دؤش

  12. Forearm / İncik / اینجیک

  13. Knee / Diz / دیز

  14. Cannon / Baldır /بالدیْر

  15. Hoof / Toynaq / توْیناق

  16. Ankle fetlock joint / Bilək oynağı / بیلَک اوْیناغی

  17. Chestnut / Diz bükümü / دیز بۆکومو

  18. Elbow / Dirsək / دیرسک

  19. Flank / Böyür / بؤیور

  20. Gaskin / Oyluq / اویلوق

  21. Pastern / Uzun topuq /اوزون توپوق

  22. Coronet / Zereh başı / زره باشی

  23. Hock / Diz içi / دیز ایچی

  24. Dock / Quyruq soxumu / قویروق سوْخومو

  25. Croup or rump / Sağrı / Qiç / گیْچ / ساغری

  26. Point of hip / Omba / Homba / هومبا / اوْمبا

  27. Loin / Bel / بئل

  28. Back / Sırt / سیْرت

  29. Withers / Çiyin başı / چییین باشی

  30. Poll / Qulaq arxası / قولاق آرخاسی

  31. * Face / Üz / اۆز

  32. * Tail / Quyruq / قویروق

  33. * Barrel / Qarın üstü / قارین اۆستو

  34. * Thigh / Bud / بود

  35. * Abdomen / Qarın / قارین

  36. * Shoulder / Kürək / کۆره‌ک

  37. * Neck / Boyun / بوْیون

  38. * Cheek / Yanaq / یاناق

  39. * Buttock / Qılça / قیلچا

  40. * Crest / Yal / یال

  41. * Girth / Yəhərlik / یَهَرلیک

Horses / Atlar / آتلار

 • Piebald / Gəyən at / گه‌ین آت

 • Cargo horse / Yük atı / یؤک آتی

 • Towing horse / Yədək atı / Kütəl / یئدک آتی / کۆتل

 • Light yellow horse / Qula / قولا

 • Blond Horse / Al at / آل آت

 • White leg horse / Ala bacaq / آلاباجاق

 • Mare horse / Qısraq / قیسراق

 • Black horse / Qır at / قیر آت

 • Red-haired horse / Kəhər / Kürən at / کهر/ کۆره‌ن آت

 • Brownish colored horse / Qonqor /قوْنقور

 • Horses without horseshoes / Qarnal / قارانال

 • War horse / Aşqar / آشقار

 • Racehorse / Cıdır atı / جیْدیْر آتی

 • Fat horse / Köhlən at / کؤهلَن آت

 • Wild horse / Qara yəhər / Qulan / Daş tulək / قارا یهر/ قولان / داش تولک

 • Light coloured horse / Dür at / دۆر آت

 • White mane horse / Yalqıl / یالقیل

 • Draft horses/ workhorse / Qoşqu / قوْشقو


Parts of a Sheep / Qoyunun Bədən Bölükləri / قوْیونون بدن بؤلۆکلری


 1. Eye / Göz /گؤز

 2. Ear / Qulaq / قولاق

 3. Forehead / Alın / آلین

 4. Face / Üz / اۆز

 5. Nostrils / Burun dəliği / بورون دلیگی

 6. Mouth / Ağız / آغیز

 7. Shoulder / Kürək / کۆره‌ک

 8. Neck / Boyun / بوْیون

 9. Breast / Döş / دؤش

 10. Shank (fore shank) / Qol / قوْل

 11. Hoof / Toynaq / توْیناق

 12. Dewclaw / Kör barmaq / کوْر بارماق

 13. Fore flank / Qabaq Böyür / قاباق بؤیور

 14. Underline or belly / Qarın / قارین

 15. Side / Yan / یان

 16. Rear flank / Dal Böyür / دال بؤیور

 17. Shank (rear shank) / Ayaq / آیاق

 18. Hock / Diz içi / دیزایچی

 19. Leg of lamb or mutton / Bud / بود

 20. Tail / Quyruq / قویروق

 21. Dock or rump / Quruq soxumu / قویروق سوْخومو

 22. Hip bone or hook / Omba / Homba / اٌمبا / هومبا

 23. Loin / Bel / بئل

 24. Back or rack / Sirt / سیْرت

 25. Crops or top of shoulders / Çiyin başı / چییین باشی

Parts of a Goat / Keçinin Bədən Bölükləri / کئچی‌نین بدن بؤلۆکلری


 1. Horn / Boynuz / بوینوز

 2. Neck / Boyun / بوْیون

 3. Withers / Çiyin başı / چییین باشی

 4. Back / Bel / بئل

 5. Rump / Quruq soxumu / قویروق سوْخومو

 6. Hip / Omba / Homba / اٌمبا / هومبا

 7. Tail / Quyruq / قویروق

 8. Thigh / Bud / بود

 9. Udder / Məmə / ممه

 10. Hock / Diz içi / دیزایچی

 11. Rear cannon / Arxa paça / آرخا پاچا

 12. Teat / Məmə başı / ممه باشی

 13. Stifle / Diz boğumu / دیزبوغومو

 14. Flank / Böyür /بؤیور

 15. Dewclaw / Kör barmaq / کوْر بارماق

 16. Heel / Topuq / توْپوق

 17. Pastern / Uzun topuq / اوزون توْپوق

 18. Hoof / Toynaq / توْیناق

 19. Front cannon / Qabaq paça / قاباق پاچا

 20. Knee / Diz / دیز

 21. Foreleg / Qabaq ayaq / قاباق آیاق

 22. Elbow / Dirsək / دیرسَک

 23. Brisket / Döş / دؤش

 24. Shoulder / Kürək / کۆرَک

 25. Throat / Boğaz / بوْغاز

 26. Jaw / Çənə / چنه

 27. Muzzle / Ağız burun / آغیز بورون

 28. Nostril / Burun deliği / بورون دلیگی

 29. Eye / Göz / گؤز

 30. Ear / Qulaq / قولاق

Parts of a Chicken / Toyuğun Bədən Bölükləri / توْیوغون بدن بؤلۆکلری

https://gillybirds.wordpress.com/tag/gizzard/

*.Crop / Çinədan / چینه‌دان

*. Glandular stomach / Mədə vəzisi / مَعده وزیسی

*. Gizzard / Daşlıq / داشلیق

 1. Comb / Pipik / پیپیک

 2. Eye / Göz / گؤز

 3. Ear / Qulaq / قولاق

 4. Ear lobe / Qulaq məməsı / قولاق ممه‌سی

 5. Back / Dal/ Bel / دال / بئل

 6. Main tail feathers / Ana quyruq tükləri / آنا قویروق تۆکلری

 7. Flight coverts / Qanad üstü tükləri / قاناد اوستو تۆکلری

 8. Primary & secondary wing feathers / Qanad tükləri / قاناد تۆکلری

 9. Vent / Göt / گؤت

 10. Shank (leg) / Paça / پاچا

 11. Toes / Barmaqlar / بارماقلار

 12. Toenails / Dırnaq / دیرناق

 13. Thigh / Bud / بود

 14. Breast / Döş / دؤش

 15. Crop / Çinədan / چینه‌دان

 16. Hackles / Boyun tükləri / بوْیون تۆکلری

 17. Wattles / Saqqal / ساققال

 18. Beak / Dimdik / دیمدیک

Parts of a Dog / İtin Bədən Bölükləri / ایتین بدن بؤلۆکلری


   1. Back / Bel / بئل

   2. Withers / Çiyin başı / چییین باشی

   3. Cheek / Yanaq / یاناق

   4. Ear / Qulaq / قولاق

   5. Stop / Göz qabağı / گؤزقاباغی

   6. Muzzle / Ağız buru / آغیز بورون

   7. Nose / Burun / بورون

   8. Neck / Boyun / بویون

   9. Shoulder / Kürək / کؤرک

   10. Forearm / Gol / گول

   11. Loin / Dal / دال

   12. Pastern / Uzun topuq / اوزون توْپوق

   13. Forefoot / Qabaq ayaq / قاباق آیاق

   14. Wrist / Bilək / بیلَک

   15. Brisket / Döş / دؤ

   16. Stifle / Diz boğumu / دیزبوغومو

   17. Hock / Diz içi / دیزایچی

   18. Hindfoot / Dal ayaq / دال آیاق

   19. Tail / Quyruq / قویروق

   20. Thigh / Bud / بود

   21. Hip / Omba / اوْمبا

Parts of a Cat / Pişiğin Bədən Bölükləri / پیشیگین بدن بؤلۆکلری

 • Claw / Dırnaq / دیرناق

 • Paw / Cırmaq / جیرماق

 • Front leg / Qabaq qiç / قاباق قیچ

 • Whisker / Bığ / بیْغ

 • Eye / Göz / گؤز

 • Ear / Qulaq / قولاق

 • Fur / Kürk / کۆر‌ک

 • Tail / Quyruq / قویروق

 • Hind leg / Dal qıç / دال قیْچ