Domestic Animals / Əhli Heyvanlar /

اهلی حئیوانلار

Parts of a Cow /  İnəyin Bədən Bölükləri /  

اینه‌یین بدن بؤلۆکلری Parts of a Horse / Atın Bədən Bölükləri  / آتین بدن بؤلۆکلری


Horses / Atlar / آتلار   


Parts of a  Sheep / Qoyunun Bədən Bölükləri / 

قوْیونون بدن بؤلۆکلری  


Parts of a Goat /  Keçinin Bədən Bölükləri / 

کئچی‌نین بدن بؤلۆکلری 


Parts of  a Chicken / Toyuğun Bədən Bölükləri / 

توْیوغون بدن بؤلۆکلری  

https://gillybirds.wordpress.com/tag/gizzard/ 

*.Crop / Çinədan / چینه‌دان

*. Glandular stomach  / Mədə vəzisi / مَعده وزیسی

*. Gizzard / Daşlıq / داشلیق

Parts of a Dog / İtin Bədən  Bölükləri / ایتین بدن بؤلۆکلری


Parts of a Cat /  Pişiğin Bədən Bölükləri /

 پیشیگین بدن بؤلۆکلری