Sea Animals / Dəniz Heyvanları

دنیز حئیوانلاری

Fish Anatomy / Balıq Anatomisi / بالیق آناتوْمیسی

Frank Schaffer Publications, Inc.  

Balıq Nədir?

Balıq suda yaşayan və solungaç ilə solunumu alan bir heyvandır. Bir Onurğası, üzgəcləri vardır. Pulcuqlarla örtülüdür və soyuqqanlıdır.


A- Eggs / Yumurtalar یومورتالار

B- Swim bladder / Hava kisəsi / هاوا کیسه‌سی

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Salmonidae / Ala balıq / Qızıl balıq

قیزیل بالیق / آلابالیق

Hans-Petter Fjeld - Yükleyenin kendi çalışması, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1012293 

Bass  / Ləvrək / لَورَک 

By © Citron, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29397993 

Squid / Kalamar / Mürəkəb balığı /

کالمار/ مُرکّب بالیغی 

By © Hans Hillewaert، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=385705

Tuna / Tuna balığı /

 تونا بالیغی

Von Allen Shimada, NOAA NMFS OST  http://www.photolib.noaa.gov/htmls/fish2640.htm, Gemeinfrei   https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19244303

Octopus / Axtapot /Səkkiz ayaq /

 سککیزآیاق / آختاپوْت

By albert kok https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2795257

Swordfish / Qılınc balığı / قیلینج بالیغی 

Dominic sherony - originally posted to Flickr as White Marlin in North Carolina, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4139120

Ray / Işın balığı /

 ایْشیْن بالیغی 

By john norton - originally posted to Flickr as Eagle Ray, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3893863

Eel / İlan balığı

ایلان بالیغی 

By Philippe Bourjon - Don de l' auteur à Wikipédia, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31362728

Seahorse / Dəniz ayğırı / Dəniz atı /

 دنیز آتی / دنیز آیغیری 

Von Joanne Merriam - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=856790 

Jellyfish  / Dəniz anası / دنیز آناسی

By Dan90266 - https://www.flickr.com/photos/dan90266/37269957/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=527474

Flounder / Dil balığı /

 دیل بالیغی

By NOAA Ocean Exploration & Research from USA - Flounder, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82570635

Turbot / Qalxan balığı / قالخان بالیغی 

By I, Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6519726

Starfish / Ulduz balığı / اولدوز بالیغی 

By Nhobgood Nick Hobgood https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6279893

Shrimp / Karides / Meyqo / مئیقوْ / کاریدئس

Von © 2004 by Tomasz Sienicki [user: tsca, mail: tomasz.sienicki at gmail.com] - Eigenes Werk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1772

Crab / Yan qılıc / Yencək / یان‌ قیلیج / یئنجک 

By (Bhny) - http://en.wikipedia.org/wiki/Image:HalloweenCrab.JPG, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5708951

Starry sturgeon / Uzun burun / اوزون بورون

https://alchetron.com/Starry-sturgeon#Biology 

Pikes  / Durna balığı / دورنا بالیغی

Par Georg Mittenecker — Privataufnahme Georg Mittenecker, Canon EOS 40D, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3347656

Common carp / Çapaq / Çəki balığı /

 چاپاق / چکی بالیغی

By Dezidor - CC BY-SA 3.0، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2387371  

Porpoise / Donuz balığı / دوْنوز بالیغی

Von Ecomare/Sytske Dijksen - Ecomare, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53966996

Shark / Köpək balığı / کؤپک بالیغی

Von Terry Goss, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1561215

Killer Whale / Qatil balina / قاتیل بالینا

By Robert Pittman - NOAA (http://www.afsc.noaa.gov/Quarterly/amj2005/divrptsNMML3.htm]), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1433661 

Sawfishes / Çox dişli balıq / چوْخ دیشلی بالیق

By Flavia Brandi from Roma, Italy - Genova - sonno, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44946606

Dolphin / Yunus balığı / Delfin دئلفین / یونوس بالیغی

Von NASA - http://mediaarchive.ksc.nasa.gov/detail.cfm?mediaid=21807, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112006

Whale / Balina / Nəhəng / نهنگ  / بالینا

Von Gabriel Barathieu - https://www.flickr.com/photos/barathieu/7277953560/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24212362

Sea lion / Dəniz aslanı / دنیزآسلانی

De User Bmh ca on en.wikipedia - Photo by Brian M Hunt., https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=227477

Seal / Ayı balığı / آیی بالیغی

By Diliff - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26366478

Walrus / Dəniz ayğırı / Öküz balığı

دنیزآیغیری/ اؤکۆز بالیغی 

By Joel Garlich-Miller, U.S. Fish and Wildlife Service - Pacific Walrus Bull, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31314788

Trout / Qızıl ala / قیزیل آلا

By Eric Engbretson for U.S. Fish and Wildlife Service -49C7-A38CD511E25A86BF, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1397859

Striped red mullet / Tekir / تکیر

By © Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1526642 

Mullet / Kəfal / کفال

By Roberto Pillon - http://www.fishbase.de/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=785#, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25163295

Kingfish / Sultan balıq / سولطان بالیق

Von NOAA - http://www.nmfs.noaa.gov/fishwatch/species/king_mack.htm, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7031830

Barbus / Barbus balıq / باربوس  بالیق

By Hectonichus - CC BY-SA 3.0، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23768456 

Caspian kutum

Ağ balıq / آغ بالیق

https://alchetron.com/Rutilus-frisii

Catfish / Naxa / Naqqa / Xol balığı /

 خوْل بالیغی، ناققا، ناخا

https://www.alabamarealtors.com/posts/2018/08/21/jugging-for-catfish-in-alabama-waters

Sea turtle / Dəniz tısbağası / دنیز تیْسباغاسی

Di Brocken Inaglory, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2483099 

Sea otter / Su samuru / سو سامورو

Par Ed Bowlby, NOAA research co-ordinator [1] — http://www.marinesanctuariesmedia.com/product.php?product_id=104, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3407502

Coral / Mərcan / مرجان

By Toby Hudson https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11137678 

Sea anemone / Dəniz Şəqayiqi / دنیز شقاییقی

Von Stan Shebs, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=506397

Scallop / Balıq qulağı / بالیق قولاغی

Par Didier Descouens — Travail personnel, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38660792

Clams / Dəniz darağı / دنیز داراغی

Febb, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47254998

Shell / Dəniz qabığı / Qarzaq /  دنیز قابیغی / قارزاق

By The original uploader was Sannse at English Wikipedia. - Transferred from en.wikipedia to Commons., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2615185 

Snail / İlbiz / ایلبیز

By Zachi Evenor - Flickr: https://www.flickr.com/photos/zachievenor/9682551110/, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28084521  

Sea urchin / Dəniz kirpisi / دنیزکیرپیسی

By Frédéric Ducarme - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29410577 

Flying fish / Uçan balıq / اوچان بالیق

http://www.albertkokuw.nl/424978583/6921690/posting

Crap Anatomy / Yencək Anatomisi / یئنجک آناتوْمیسی  


Sea Mammals / Dəniz Məməliləri / دنیز ممه‌لی‌لری