Sea Animals / Deniz Heyvanları / دنیز حئیوانلاری

Fish Anatomy / Balıq Anatomisi / بالیق آناتوْمیسی

Frank Schaffer Publications, Inc.

Balıq Nədir?

Balıq suda yaşayan və solungaç ilə solunumu alan bir heyvandır. Bir Onurğası, üzgəcləri vardır. Pulcuqlarla örtülüdür və soyuqqanlıdır.


 1. Eye / Göz / گؤز

 2. Brain / Beyin / بئیین

 3. Spinal nerve cord / Onurğa sinir kordonu / اوْنورغا سینیر کوْردوْنو

 4. Kidney / Böyrək / بؤیره‌ک

 5. Spine / Onurğa / اوْنورغا

 6. Spiny dorsal fin / Tikanlı Kürək üzgeçi / تیکانلی کۆره‌ک اۆزگَچی

 7. Muscle / Qas / Əzələ / قاس (عَضَله)

 8. Soft dorsal fin / Yumuşaq Kürək üzgeçi / یوموشاق کۆره‌ک اۆزگچی

 9. Lateral line / Yan çizgi / یان چیزگی

 10. Scales / pülək / پولَک

 11. Caudal fin / Quyruq üzgeç / قویروق اۆزگچ

 12. Fin rays / Quyruq üzgeç damarları / قویروق اۆزگچ دامارلاری

A- Eggs / Yumurtalar / یومورتالار

 1. 13- Urinary bladder / Sidik qovuğu /سیدیک قوْووغو

 2. 14- Anal fin / Anal üzgeç / آنال اۆزگَج

 3. 15- Stomach / Qarın / قارین

 4. 16- Intestine / Bağırsaq / باغیرساق

 5. 17- Vent / Dəlik / دلیک

 6. 18- Pelvic fin / Qarın üzgeç / قا رین اۆزگج

 7. 19- Spleen / Öd / اؤد

 8. 20- Gallbladder / Öd torbası / اؤد توْرباسی

 9. 21- Liver / Bağır (qara ciğər) / باغیر (قاراجیگر)

 10. 22- Heart / Ürək / اۆره‌ک

 11. 23- Gill / Qəlsəmə / قَلسَمه

 12. 24- Mouth / Ağız / آغیز

B- Swim bladder / Hava kisəsi / هاوا کیسه‌سی

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

Salmonidae / Ala balıq / Qızıl balıq /

قیزیل بالیق / آلابالیق

Hans-Petter Fjeld - Yükleyenin kendi çalışması, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1012293

Bass / Ləvrək / لَورَک

By © Citron, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29397993

Squid / Kalamar / Mürəkəb balığı /

کالمار/ مُرکّب بالیغی

By © Hans Hillewaert، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=385705

Tuna / Tuna balığı / تونا بالیغی

Von Allen Shimada, NOAA NMFS OST - http://www.photolib.noaa.gov/htmls/fish2640.htm, Gemeinfrei https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19244303

Octopus / Axtapot /Səkkiz ayaq / سککیزآیاق / آختاپوْت

By albert kok https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2795257

Swordfish / Qılınc balığı / قیلینج بالیغی

Dominic sherony - originally posted to Flickr as White Marlin in North Carolina, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4139120

Ray / Işın balığı / ایْشیْن بالیغی

By john norton - originally posted to Flickr as Eagle Ray, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3893863

Eel / İlan balığı / ایلان بالیغی

By Philippe Bourjon - Don de l' auteur à Wikipédia, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31362728

Seahorse / Deniz ayğırı / Deniz atı /

دنیز آتی / دنیز آیغیری

Von Joanne Merriam - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=856790

Jellyfish / Deniz anası / دنیز آناسی

By Dan90266 - https://www.flickr.com/photos/dan90266/37269957/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=527474

Flounder / Dil balığı / دیل بالیغی

By NOAA Ocean Exploration & Research from USA - Flounder, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82570635

Turbot / Qalxan balığı / قالخان بالیغی

By I, Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6519726

Starfish / Ulduz balığı / اولدوز بالیغی

By Nhobgood Nick Hobgood https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6279893

Shrimp / Karides / Meyqo / مئیقوْ / کاریدئس

Von © 2004 by Tomasz Sienicki [user: tsca, mail: tomasz.sienicki at gmail.com] - Eigenes Werk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1772

Crab / Yan qılıc / Yəngəc / یان‌ قیلیج / یئنگَج

By (Bhny) - http://en.wikipedia.org/wiki/Image:HalloweenCrab.JPG, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5708951

Starry sturgeon / Uzun burun / اوزون بورون

https://alchetron.com/Starry-sturgeon#Biology

Pikes / Durna balığı / دورنا بالیغی

Par Georg Mittenecker — Privataufnahme Georg Mittenecker, Canon EOS 40D, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3347656

Common carp / Çapaq / Çəki balığı / چاپاق / چکی بالیغی

By Dezidor - CC BY-SA 3.0، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2387371

Porpoise / Donuz balığı / دوْنوز بالیغی

Von Ecomare/Sytske Dijksen - Ecomare, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53966996

Shark / Köpək balığı / کؤپک بالیغی

Von Terry Goss, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1561215

Killer Whale / Qatil balina / قاتیل بالینا

By Robert Pittman - NOAA (http://www.afsc.noaa.gov/Quarterly/amj2005/divrptsNMML3.htm]), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1433661

Sawfishes / Çox dişli balıq / چوْخ دیشلی بالیق

By Flavia Brandi from Roma, Italy - Genova - sonno, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44946606

Dolphin / Yunus balığı / Delfin دئلفین / یونوس بالیغی

Von NASA - http://mediaarchive.ksc.nasa.gov/detail.cfm?mediaid=21807, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112006

Whale / Balina / Nəhəng / نهنگ / بالینا

Von Gabriel Barathieu - https://www.flickr.com/photos/barathieu/7277953560/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24212362

Sea lion / Deniz aslanı / دنیزآسلانی

De User Bmh ca on en.wikipedia - Photo by Brian M Hunt., https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=227477

Seal / Ayı balığı / آیی بالیغی

By Diliff - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26366478

Walrus / Deniz ayğırı / Öküz balığı /

دنیزآیغیری/ اؤکوز بالیغی

By Joel Garlich-Miller, U.S. Fish and Wildlife Service - Pacific Walrus Bull, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31314788

Trout / Qızıl ala / قیزیل آلا

By Eric Engbretson for U.S. Fish and Wildlife Service -49C7-A38CD511E25A86BF, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1397859

Striped red mullet / Tekir / تکیر

By © Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1526642

Mullet / Kəfal / کئفال

By Roberto Pillon - http://www.fishbase.de/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=785#, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25163295

Kingfish / Sultan balıq / سولطان بالیق

Von NOAA - http://www.nmfs.noaa.gov/fishwatch/species/king_mack.htm, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7031830

Barbus / Barbus balıq / باربوس بالیق

By Hectonichus - CC BY-SA 3.0، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23768456

Caspian kutum / Ağ balıq / آغ بالیق

https://alchetron.com/Rutilus-frisii

Catfish / Naxa / Naqqa / Xol balığı / خوْل بالیغی، ناققا، ناخا

https://www.alabamarealtors.com/posts/2018/08/21/jugging-for-catfish-in-alabama-waters

Sea turtle / Deniz tısbağası / دنیز تیْسباغاسی

Di Brocken Inaglory, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2483099

Sea otter / Su samuru / سو سامورو

Par Ed Bowlby, NOAA research co-ordinator [1] — http://www.marinesanctuariesmedia.com/product.php?product_id=104, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3407502

Coral / Mərcan / مرجان

By Toby Hudson https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11137678

Sea anemone / Deniz Şəqayiqi / دنیز شقاییقی

Von Stan Shebs, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=506397

Scallop / Balıq qulağı / بالیق قولاغی

Par Didier Descouens — Travail personnel, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38660792

Clams / Deniz darağı / دنیز داراغی

Febb, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47254998

Shell / Deniz qabığı / Qarzaq / دنیز قابیغی / قارزاق

By The original uploader was Sannse at English Wikipedia. - Transferred from en.wikipedia to Commons., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2615185

Snail / İlbiz / ایلبیز

By Zachi Evenor - Flickr: https://www.flickr.com/photos/zachievenor/9682551110/, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28084521

Sea urchin / Deniz kirpisi / دنیزکیرپیسی

By Frédéric Ducarme - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29410577

Flying fish / Uçan balıq / اوچان بالیق

http://www.albertkokuw.nl/424978583/6921690/posting

Crap Anatomy / Yengecin Anatomisi / یئنگَجین آناتوْمیسی


 1. Abdomen / Abdomen / آبدوْمئن

 2. Antenna / Doyarğa / دویارغا

 3. Carpus / El biləği / Karpos / ال بیله‌یی/ کارپوس

 4. Merus / Qol / Meros / قوْل / مروس

 5. Cephalothorax / Başlı goyos / سفالوتوراکس /باشلی گویوس

 6. Claw or chela / Qısğac / قیسغاج

 7. Dactyl / El barmağı / Daktil / داکتیل / ال بارماغی

 8. Eyes / Göz / گؤز

 9. Propodus / Peropodus / پروْپوْدوس

 10. Swimming legs / Üzmə ayaqları / اۆزمه آیاقلاری

 11. Walking legs / Yerimə ayaqlari / یئریمه آیاقلاری

Sea Mammals / Deniz Məməliləri / دنیز ممه‌لی‌لری


 1. Whale / Balina / Nəhəng / نهنگ / بالینا

 2. Porpoise / Donuz balığı / دوْنوز بالیغی

 3. Dolphin / Delfin / Yunus balığı / دئلفین / یونوس بالیغی

 4. Shark / Köpək balığl / کؤپک بالیغی

 5. Walrus / Deniz ayğırı / Öküz balığı / دنیزآیغیری / اؤکوز بالیغی

 6. Sea lion / Deniz aslanı / دنیزآسلانی

 7. Sea otter / Su samuru / سو سامورو