Types of Bread / Çörək Növleri /چؤرک نؤولاری

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر

ndır Çörəği / تندیرچؤرکی

https://azcookbook.com/azeri/t%C9%99ndir-cor%C9%99yi/

Barley bread /Arpa Çörəği / آرپا چؤرکی

By Lucyin - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36993076

? / Yağlı Kükə / یاغلی چورک / یاغلی کۆکه

https://baronak.com/12794-nan-roghani/

Barbari bread / Bərbəri Çörəği / Yavan Çörəği / Somun (Erdebil) /

/ (بربری چؤرکی / یاوان چؤرک / سومو (اردبیل

https://twitter.com/SaynAbdullah/status/939939321666265089/photo/2

Saj bread / Sac Çörəyi / ساج چؤرکی

By Adem Durdu - Tamamen kendi çalışmam, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99995712


? / Kükə ( Oruc ayına özel) / کۆکه


فطیر چؤرکی / Fətir Çörəği / Unleavened bread

MEHRABANI1 CC BY-SA 4.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89231966


Lavash / Lavaş / لاواش

Von Wiquijote - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2696871


? / Kömac Çörəği ( Oruc ayına özel) / کؤماج چؤرکی (تبریز)


? / Əhəri / اهری

https://rasekhoon.net/article/show/1563767/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87- %D9%86%D8%A7%D9%86- %D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9- %D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C


نَزیک / Nəzik /?

https://rasekhoon.net/article/show/1563767/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C