Textile Arts / Tekstil Sənəti / تئکستیل صنعتی

Table of Content / İçərik Tablosu / ایچریک تابلوسوُ 

-Textile arts / Tekstil Sənəti / تئکستیل صنعتی

     - Yarn / İplik / ایپلیک

        - Animal fibers / Heyvan lifləri / حئیوان لیفلری

        - Synthetic fibers / Sentetik liflər / سنتتیک لیفلر

     - Dyeing / Boyama / بویاما

     - Sewing / Tikiş / تیکیش

       - Technique / Texnika / تئخنیکا

       - Stitches / Tikişlər / تیکیشلر

       - Tools / Alətlər / آلتلر

       - Closures / Bağlamalar / باغلامالار

     - Embroidery / Tikmə / تیکمه

       - According to the technique / Texnikaya görə / تئخنیکایا گؤره

       - According to the material / Materialına görə / ماتئریالینا گؤره  

       - It is divided into several parts according to its patterns / Naxışlarına görə bir neçə yerə bölünür /ناخیشلارینا  گؤره بیر نئچه یئره بؤلۆنۆر 

    - Types of Needlework / İynə İşi Tipləriاینه ایشی تیپلری 

        - Lace / Qaytan / قایتان

   - Bobbin lace / Bobin qaytan / بوبین قایتان 

   - Chemical lace / Kimyəvi qaytan / کیمیوی قایتان 

   - Crocheted laceQullab işi qaytan /  قوللاب ایشی قایتان 

   - Cutwork / Kəsmə işi / کسمه ایشی 

   - Needle lace / İynə oyası / اینه اویاسی 

   - Quilting / Yorğançılıq /  یورغان چیلیک 

   - Applique / Oturtma (qondarma) tikmə  /  اوتورتما (قوندارما) تیکمه 

    - Knitting / Toxuculuq / توخوجولوق

    - Fabric or Cloth  / Qumaş / قوماش

    - Felt / Keçə / کِئچَه

    - Tablet weaving / Çarpana / چارپانا

    - Flat-woven Carpets / Xovsuz Xalçalar / خوسوز خالچالار

    - Carpet / Xalça / خالچا