Carpet / Xalça / خالچا

Carpet Types / Xalça Növləri / خالچا نؤولری


Doğu xalçaçılıq sənətinin bir qolu olan Azərbaycan xalçaları əsasən aşağıdakı növlərə ayrılır:

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر 

? / Fərməş- Mərfəş / فرمش/ مرفش

https://az.wikipedia.org/w/index.php?curid=80985 

Saddle-bag / Xurcun / خورجون

By The original uploader was Enver62 at azərbaycanca Vikipediya. - [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22392886 

Prayer rug / Namazlıq / نامازلیق

By Naməlum - http://www.baku.ru/cmm-glr-list.php?cmm_id=276&glr_id=2128, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8447370