Felt / Keçə / کِئچَه

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر 

Qara keçə və ya qəlib / قارا کئچه و یا قَلیب — dəyə və alaçıqlan üstünün örtülməsində, döşənməsində, nəmənddən divarların bəzədilməsində istifadə edilmişdir.

Yük keçəsi / یۆک کئچَسی — elatlar arasında geniş yayılmışdı. Belə ki, arandan-dağa, dağdan-arana köçən elatlar yağmur və toz-torpaqdan qorumaq məqsədilə yük məişət ləva-zimatlanın üstünü yük keçəsi vasitəsilə örtürdülər.

Yəhər keçəsi / یَهر کئچسی — yəhərin altına keçirilərək atın sağrısmı örtürdü.

Dolaq keçəsi / دولاق کئچسی— soyuq havada ayaqlara dolanırdı.

At keçəsi / آت کئچسی — çılpaq atın üstünə sərilərək yəhər vəzifəsini yerinə yetirirdi. Həm də yəhərin altında yerləşdirilirdi.

Qapı keçəsi / قاپی کئچسی— adından göründüyü kimi alaçıq və dəyələrin qapılarının örtülməsində istifadə edilirdi.

Namazlıq keçə / نامازلیق کئچه— namaz zamanı səcdəyə durarkən istifadə olunurdu. Qapı keçəsi və namazlıq keçəsi əksərən naxışlı keçədən hazırlanırdı.

Qundaq keçəsi / قونداق کئچسی— körpə uşaqların bələnməsində istifadə olunurdu. Onu da bəzəkli keçədən hazırlayırdılar.

Təpmə keçə / تپمه کئچه— yapıncı kişi geyimi hazırlanmasında istifadə edilirdi. Maldar əhali və çobanlar arasında bu yapıncılar daha çox istifadə edilirdi.

Felt / Nəmənd - Keçə / کئچه

XX əsrin əvvəlinə 

https://azcarpetmuseum.az/az/collection/21