Flat-woven Carpets / Xovsuz Xalçalar / خوسوز خالچالار

It features such products as palas, chiyi-palas, kilim, gadirga, jejim, shadda, ladi, varni, zili, and sumakh. 

Xovsuz xalçların palaz, çiyi-palaz, kilim, qədirqə, cecim, şəddə, ladı, vərni, zili və sumax kimi növlərinə ayrılır. 

خوسوز خالچالارین پالاز- چییی پالاز- کیلیم - قَدیرقَه - جئجیم - شَددَه - لادی - ورنی - زیلی وسوماخ کیمی نؤلرینه آیریلیر.

Images / Görüntülər /گؤرۆنتۆلر 

Anatolia kilim / 

Anadolu kilimi /

 آنادولو کیلیمی

By http://marlamallett.com/w-6874dd.htm, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77699995 

Jejim / Cecim / جئجیم

Qarabağ, Azərbaycan. 

https://azcarpetmuseum.az/az/collection/21 

Zili / Zili / زیلی

Mənşəyi: Bakı, Azərbaycan 

https://azcarpetmuseum.az/az/collection/21 

Sumakh / Sumax / سوماخ

Mənşəyi: Quba, Azərbaycan

https://azcarpetmuseum.az/az/collection/21 

Ladi / Ladı / لادی

Qarabağ, Azərbaycan. 

https://azcarpetmuseum.az/az/collection/21 

Palas / Palaz / پالاز

Mənşəyi: Şirvan, Azərbaycan

https://azcarpetmuseum.az/az/collection/21 

Chiyi-palas / Çiyi palaz / چییی پالاز

Bakı, Azərbaycan. https://azcarpetmuseum.az/az/collection/21?page=3 

Varni / Vərni / ورنی

Qarabağ, Azərbaycan 

https://azcarpetmuseum.az/az/collection/21?page=3 

Shadda / Şəddə / شدده

Qarabağ, Azərbaycan 

https://azcarpetmuseum.az/az/collection/21?page=1 

Kilim weave technique / 

Kilim toxunma texnikası / 

کیلیم توخونما تئخنیکاسی

https://www.kilim.com/kilim-wiki/weaving-techniques  

Soumak weave technique / Sumax toxunma texnikası /

سوماخ توخونما تئخنیکاسی

Zili weave technique / 

Zili toxunma texnikası /

زیلی توخونما تئخنیکاسی